Categories

Archive

一些实用的护眼方法

用耳穴,配合脸部穴位按摩,治疗近视   耳压疗法:将贴有药籽的小胶布块贴在孩子两耳的各个穴位上,以耳穴肝、心、眼、目1、目2为主,然后用力按压,直到耳朵被压红为止,三天后更换耳压,主要通过按压耳朵上掌管眼睛经络的穴位进行刺激,调节眼部肌肉的痉挛,从而达到治疗的目的。   【取穴】用王不留行的种子贴于耳穴:心、肝、肾、目一、目二、眼。 【方法】患者每天自行按压所贴之穴位三至五次。要压一分钟,以局部痛、胀为度。单耳交替使用,三到五天更换一次。 【疗程】五至七次为一疗程。   针刺配合耳压预防和治疗近视,儿童只需一周两三次来治疗,在家中每天按压耳穴三次,就可以取得效果。尤以儿童假性近视效果最佳,建议近视的儿童寒暑假坚持治疗,开学后抽时间巩固治疗。 中医古籍《辨证录》:“人有能近视而不能远视者,近视则蝇脚细字辨晰秋毫,远视则咫尺之外不辨真假,人以为肝血之不足,谁知是肾火之本微乎? 肾火者,先天之火也,是火存于肾水之中。近视之人,既非水之不足,何致火之无余?不知先天之火,天与之也,生来火微,光焰自短。 盖眼目之中,不特神水涵之,抑亦神火藏之。故凡光能照远者,火也,近视之人,正神火之微耳。 神火藏于目中,而发于肾内,治近视之病,必补肾火为主。然而火非水不养,虽近视之人,原有肾水,然能保其后天之不斫削乎。水中补火,不易之道也。方用养火助明汤。“ 中医认为“肝开窍于目”,肝气和则目能视五色。而“肾藏精”为水火之脏,水不足则火亦微。肾为肝之母。“心藏神”,而心为肝之子。心阳不足、肝肾两虚,而致不能远视。     调整电脑的颜色对比度   长时间看电脑伤害视力,而调节电脑办公系统的颜色对比度也是预防视疲劳的方法之一。设置方法:第一步:按鼠标“右键”,选择“属性”,然后选择“外观”-“高级”,然后在项目一栏选“窗口”,再点击“颜色”-“其它”,然后把色调设为85,饱和度设为90,亮度设为205。第二步:单击添加到自定义颜色,按“OK”……一直选择“OK”。第三步:把窗口设成绿色之后,再来把IE的网页背景也变成养眼的绿色吧。打开IE,点击“工具”,选择INTERNET选项,点右下角的辅助功能,然后挑选不使用网页中指定的颜色,最后点“OK”退出。现在你就会发现你的屏幕已经变成淡淡的绿色了。